Prosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Prosjektet består av 3,6 km ny 4-felts veg mellom Sandvika og Wøyenenga i Bærum, hvorav 2,3 km legges i tunnel. I tillegg følger ombygging av lokalvegnett i Sandvika. Prosjektet hadde byggestart vinteren 2015 og åpningen av den nye vegstrekningen skjer sommeren 2019, mens lokalvegnettet planlegges ferdig i 2021. Geovita har vært involvert i prosjektet siden …

E16 Sandvika Wøyen Les mer »

Nordenga bru

Fredag 26. august 2011 åpnet Nordenga bru. Vegprosjektet er en del av Bjørvikautbyggingen og fører Ring 1 i en ny forbindelse over sporområdet på Oslo S. Nordenga bru består av to separate bruer, en kjørebru og en bru for gang- og sykkeltrafikk. Bruene er bygget som en samlet fagverkskonstruksjon i stål. Brua er tegnet av …

Nordenga bru Les mer »

Skøyen Atrium 3

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn av kontoranlegget Skøyen Atrium. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene. Geovita utførte geoteknisk detaljprosjektering for tilbuds- og byggefasen – inkludert undersøkelser og håndtering av forurenset grunn.I tillegg bistod vi med uavhengig kontroll utførelse geoteknikk. Byggegroppen bestod av både innvendig avstivning …

Skøyen Atrium 3 Les mer »

Lørenbanen og Løren stasjon

Lørenbanen er en 1,6 km ny t-banestrekning mellom Ringbanen og Grorudbanen. Strekningen inkluderer også en ny t-banestasjon, Løren stasjon, som er stasjon nr. 101 i Sporveiens t-banenett. Lørenbaneprosjektet var et krevende prosjekt på flere måter. På grunn av en stram fremdriftsplan ble prosjektet delt opp i flere entrepriser med forskjellige oppstartstidspunkter, og tidvis var det …

Lørenbanen og Løren stasjon Les mer »

Vindtunnel Gardermoen

Skandinavias største vindtunnel.I en vindtunnel vil en kunne oppleve å fly på en luftstrøm (med hastighet opp mot 300 km/t) i trygge og kontrollerte omgivelser hvor vindhastigheten simuleres eksakt som opplevelsen for en fallskjermhopper i fritt fall. Å fly i vindtunnel er en unik opplevelse som nær sagt alle kan få være med på alt …

Vindtunnel Gardermoen Les mer »

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)

OCC er en såkalt klynge for kreftforskning og utvikling, som har rundt 62 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Skottland. Medlemmene består av forskningsinstitusjoner, bioteknologibedrifter, pasientorganisasjoner og andre aktører på feltet. Sammen med Oslo kommune ønsket disse medlemmene å etablere en innovasjonspark for å gi rom for å utvikle fremtidens forskere. Det var et sterkt …

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark) Les mer »

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E18 Vestkorridoren omfatter vegsystemet fra Lysaker i øst til forbi Asker i vest med strekningen Lysaker – Ramstadsletta som første etappe. I Stortingsmelding om Nasjonaltransportplan (NTP) 2018 – 2029 har regjeringen lagt til grunn en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 Vestkorridoren.    Aas-Jakobsen er kontraktspart mot Statens vegvesen og har prosjektledelsen. Aas-Jakobsen AS med …

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Les mer »

E6 Vinterbro – Assurtjern

Prosjektet fullfører utbyggingen av 4-felts motorveg gjennom Akershus fylke fra Oslo til Østfold grense. En 4-felts motorveg med lengde ca. 6 kilometer hvorav 3.6 kilometer av strekningen i tunnel. Den ene dagsonen omfatter en felles strekning av E6 og E18 med tilhørende planskilt kryssing. Den andre dagsonen omfatter tilkobling til lokalvegsystemet. Begge dagsonene inneholder et …

E6 Vinterbro – Assurtjern Les mer »

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

Hovedgrepene i det nye vegsystemet er at Ring 3 legges i 2 parallelle tunnelløp mellom Økern og Sinsen, Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern, og det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen internt på Økern.