Prosjekt

Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika

Strekningen Lysaker-Sandvika er inndelt i fire store grunnarbeidsentrepriser. Anleggsstart på den første var i mars 2007.Den 6,7 km lange strekningen, som hovedsaklig bygges i tunnel, skal etter planen åpnes for trafikk i 2011. Strekningen er delt inn i fire store entrepriser: Sandvika Øst (entreprise LS-04): Uttak av fjellskjæringen og bygging av støttemurer for utvidelse fra […]

Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika Read More »

E18 Bjørvikaprosjektet

E18 Bjørvika er det største prosjektet vi har arbeidet med i Geovita. De første skisseprosjektene startet opp i mars 1993 og vi har arbeidet mer eller mindre kontinuerlig med løsningsutvikling, prosjektering og oppfølging siden og fram til den offisielle åpningen 17. september 2010. I Bjørvikaprosjektet har vi delt den geotekniske prosjekteringen med Norges Geotekniske Institutt

E18 Bjørvikaprosjektet Read More »

Ullevål stadion likeretterstasjon

En ny likeretterstasjon skal bygges ved Ullevål stadion T-banestasjon for å sikre stabil strømforsyning til T-banestrekningen mellom Majorstuen og Nydalen. Som en del av prosjektet skal det også bygges en ny kiosk, torg og sykkelstativ. For å tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift skal flere utdaterte likeretterstasjoner langs T-banenettet oppgraderes. Den nye likeretterstasjonen på

Ullevål stadion likeretterstasjon Read More »

Klaffebrua i Fredrikstad

Værstebrua går over Vesterelva i Fredrikstad, fra fastlandet til Kråkerøy. Brua har fått navnet fra “Værste”, gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, som tidligere lå der brua lander på Kråkerøy-siden. En idéfase for bygging av en ny klaffebru over Vesterelva ble gjennomført i 2004 der Aas-Jakobsen foreslo en klaffebru med overliggende balansebom, i litteraturen omtalt som ”Dutch

Klaffebrua i Fredrikstad Read More »

Gardemobanen

Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Gardermobanen ble bygget og åpnet i forbindelse med hovedflyplassutbyggingen på Gardermoen, 48 kilometer fra Oslo S. Banen ble bygget for å gi

Gardemobanen Read More »