Prosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Prosjektet består av 3,6 km ny 4-felts veg mellom Sandvika og Wøyenenga i Bærum, hvorav 2,3 km legges i tunnel. I tillegg følger ombygging av lokalvegnett i Sandvika. Prosjektet hadde byggestart vinteren 2015 og åpningen av den nye vegstrekningen skjer sommeren 2019, mens lokalvegnettet planlegges ferdig i 2021.

Geovita har vært involvert i prosjektet siden 2005 og utfører geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering samt oppfølging av grunnarbeidene i byggeperioden.

Prosjektet omfatter tunneldriving gjennom løsmasser og flere partier med liten bergoverdekning, store byggegroper, fundamentering av flere bruer og konstruksjoner, kvikkleire, stabilitetsutfordringer og bygging på svært setningsømfintlige grunn.

Prosjektnavn: E16 Sandvika Wøyen
Byggherre: Statens vegvesen region øst
Prosjektperiode: 2005 – 2021
Oppdragsgiver: Statens vegvesen region øst
Flere Vegprosjekt

Nordenga bru

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E6 Vinterbro – Assurtjern

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

E18 Bjørvikaprosjektet

Klaffebrua i Fredrikstad