Prosjekt

Nordenga bru

Fredag 26. august 2011 åpnet Nordenga bru. Vegprosjektet er en del av Bjørvikautbyggingen og fører Ring 1 i en ny forbindelse over sporområdet på Oslo S.
Nordenga bru består av to separate bruer, en kjørebru og en bru for gang- og sykkeltrafikk. Bruene er bygget som en samlet fagverkskonstruksjon i stål. Brua er tegnet av arkitekt Birger Heyerdahl.

Geovita har hatt ansvaret for den geotekniske prosjekteringen. Brua er fundamentert på stålkernepeler og beteongpeler til fjell. Fundamenteringsarbeider inne på sporområdet har vært en av utfordringene på prosjektet.

Hovedkonsulent har vært Aas-Jakobsen med støtte de andre firmaene i netteverket.

Prosjektnavn: Nordenga bru
Byggherre: Statens vegvesen region øst
Prosjektperiode: -2011
Oppdragsgiver: Statens vegvesen region øst
Flere Vegprosjekt

E16 Sandvika Wøyen

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E6 Vinterbro – Assurtjern

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

E18 Bjørvikaprosjektet

Klaffebrua i Fredrikstad