Prosjekt

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E18 Vestkorridoren omfatter vegsystemet fra Lysaker i øst til forbi Asker i vest med strekningen Lysaker – Ramstadsletta som første etappe. I Stortingsmelding om Nasjonaltransportplan (NTP) 2018 – 2029 har regjeringen lagt til grunn en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 Vestkorridoren.   

Aas-Jakobsen er kontraktspart mot Statens vegvesen og har prosjektledelsen. Aas-Jakobsen AS med Nettverket samarbeider med flere firmaer for å dekke alle fagfelt i prosjekteringen. Dette er ViaNova PT AS, GeoVita AS, Plan Arkitekter AS, Electronova AS, Grindaker AS, Asplan Viak AS, NGI, Nilu, Brekke og Strand AS, Safetec AS, LPO Arkitekter AS og Ingenia AS.

Prosjektet består av følgende:
• Ny E18 fra Lysakerelva til midt på Ramstadsletta, totalt nesten 5 km.
• E18 i ca. 500 m tunnel på Stabekk og ca. 1900 m tunnel fra Strand til vest for Høvik kirke.
• E18 får 3+3 gjennomgående felt på strekningen.
• Mellom Strand og Høvik blir dagens E18 lokalveg med 1+1 felt.
• Eksklusiv bussveg på hele strekningen med planskilte kryss.
• Gjennomgående hovedsykkelveg på hele strekningen med planskilte kryss.
• Gjønnestunnelen – ny tverrforbindelse i tunnel fra Gjønnes til E18 ved Strand. Tunnellengde nesten 2 km.
• Vestre lenke – ny atkomstveg til Fornebu også for buss.

Virkninger av tiltaket:
• Bedre trafikksikkerhet.
• Bedre busstilbud.
• Bedre tilbud for syklister.
• Bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper.
• Redusert trafikkstøy.
• Redusert luftforurensning.
• Tilrettelegging for steds- og byutvikling.
Gjennomføring av reguleringsplan for Lysaker – Ramstadsletta i et nært og godt samarbeid med oppdragsgiver er en viktig faktor i prosjektet. Prosjektet er komplekst med mange interessenter som har ønsket endringer i prosjektet. Svært mange har bidratt til at prosjektet nå har en vedtatt reguleringsplan som danner grunnlaget for byggeplan Lysaker – Ramstadsletta.

https://www.youtube.com/watch?v=ujb288Yvp3E

Prosjektnavn: E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Prosjektperiode: 2015 – 2025
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst
Flere Vegprosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Nordenga bru

E6 Vinterbro – Assurtjern

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

E18 Bjørvikaprosjektet

Klaffebrua i Fredrikstad