Menneskene

Torbjørn Johansen

Daglig leder, geoteknikk

Knut Boge

Fagansvarlig ingeniørgeologi

Frank Fredriksen

Geoteknikk

Kari Tilrem Ørjavik

Geoteknikk

Nikolaj Børner Hansen

Geoteknikk, BIM, IT

Ole Kristian Lied

Geoteknikk

Paal Garborg

Geoteknikk

Amund Augland

Geoteknikk

Ann Elisabeth Bøyeie

Ingeniørgeologi

Endre Magnus Høva

Geoteknikk

Josefin Ogeman

Geoteknikk

Anne Gabrielle Vikre

Geoteknikk

Stian André Løkken

Ingeniørgeologi

Espen Sinding-Larsen

Geoteknikk

Daniel Persen

Geologi