Menneskene

Torbjørn Johansen
Daglig leder, geoteknikk
Knut Boge
Fagansvarlig ingeniørgeologi
Frank Fredriksen
Geoteknikk
Kari Tilrem Ørjavik
Geoteknikk
Nikolaj Børner Hansen
Geoteknikk, BIM, IT
Ole Kristian Lied
Geoteknikk
Paal Garborg
Geoteknikk
Amund Augland
Geoteknikk
Ann Elisabeth Bøyeie
Ingeniørgeologi
Endre Magnus Høva
Geoteknikk
Josefin Ogeman
Geoteknikk
Anne Gabrielle Vikre
Geoteknikk
Stian André Løkken
Ingeniørgeologi
Espen Sinding-Larsen
Geoteknikk
Daniel Persen
Geologi