Prosjekt

E6 Vinterbro – Assurtjern

Prosjektet fullfører utbyggingen av 4-felts motorveg gjennom Akershus fylke fra Oslo til Østfold grense. En 4-felts motorveg med lengde ca. 6 kilometer hvorav 3.6 kilometer av strekningen i tunnel. Den ene dagsonen omfatter en felles strekning av E6 og E18 med tilhørende planskilt kryssing. Den andre dagsonen omfatter tilkobling til lokalvegsystemet. Begge dagsonene inneholder et betydelig antall konstruksjoner, både bruer, portaler og murer.
Geovitas rolle i prosjektet
Geovita deltar som underkonsulent for Aas-Jakobsen på geoteknikk.

Ved Vinterbro er det prosjektert utbygging av veg ved bruk av skumglas samt EPS.

I Assurdalen er det prosjektert fundamentering av to bruer samt tilhørende ramper. Bruene er fundamentert på betong-/ og stålkjernepeler til fjell. Det var her veldig skrått og varierende dybder til fjell noe som krevde nøye prosjektering og oppfølging av pelearbeider.

Prosjektnavn: E6 Vinterbro – Assurtjern
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektperiode: 2005 – 2009
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst
Flere Vegprosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Nordenga bru

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

E18 Bjørvikaprosjektet

Klaffebrua i Fredrikstad