thomas@inpercepta.no

E16 Sandvika Wøyen

Prosjektet består av 3,6 km ny 4-felts veg mellom Sandvika og Wøyenenga i Bærum, hvorav 2,3 km legges i tunnel. I tillegg følger ombygging av lokalvegnett i Sandvika. Prosjektet hadde byggestart vinteren 2015 og åpningen av den nye vegstrekningen skjer sommeren 2019, mens lokalvegnettet planlegges ferdig i 2021. Geovita har vært involvert i prosjektet siden

E16 Sandvika Wøyen Read More »

Grunnundersøkelser

Geovita har ikke egen feltavdeling og laboratorium. Når vi har ansvaret for grunnundersøkelser knytter vi til oss annerkjente firma for disse tjenestene. Men vi vurderer behovet for undersøkelser, utarbeider borplaner, innhenter borefirma, følger opp boringene og rapporterer resultatene som ledd i prosjekter vi allerede har. Rene grunnundersøkelsesoppgaver gjør vi normalt ikke. Slike forespørsler henviser vi

Grunnundersøkelser Read More »

Byggegroper

I Geovita regner vi prosjektering av dype byggegroper i bløt leire som en av våre spesialiteter. Byggegropene er ofte knyttet til samferdselsesanlegg i bystrøk hvor vegen eller banen skal ned i bergtunneler og det blir behov for byggegroper ved påhuggene. Ellers er våre byggegroper knytttet til oppføring av større forretnings- eller boligbygg. 

Byggegroper Read More »

Skøyen Atrium 3

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn av kontoranlegget Skøyen Atrium. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene. Geovita utførte geoteknisk detaljprosjektering for tilbuds- og byggefasen – inkludert undersøkelser og håndtering av forurenset grunn.I tillegg bistod vi med uavhengig kontroll utførelse geoteknikk. Byggegroppen bestod av både innvendig avstivning

Skøyen Atrium 3 Read More »

Møt oss på BEDPRES – NTNU 17.Okt

Geovita, Aas-Jakobsen og ViaNova inviterer til informasjonsmøte om nettverket og prosjektene vi arbeider med. Vi arbeider innen fagområdene Bygg, Marine konstruksjoner, Bru, Samferdsel, Vei, VA/miljø, Jernbane, Trafikk, ITS og Geoteknikk. Til sammen har vi omlag 300 ansatte. Vi søker folk med gode teoretiske kunnskaper med interesse for å arbeide tverrfaglig og følge prosjekter fra tidlig

Møt oss på BEDPRES – NTNU 17.Okt Read More »

Gardemobanen

Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Gardermobanen ble bygget og åpnet i forbindelse med hovedflyplassutbyggingen på Gardermoen, 48 kilometer fra Oslo S. Banen ble bygget for å gi

Gardemobanen Read More »