Om oss

I Geovita arbeider vi med praktisk prosjektering.

Geovita ble etablert i 1991 for å arbeide med geoteknikk og ingeniørgeologi knyttet til komplekse samferdselsesprosjekter i det sentrale Østlandsområdet. Dette medfører i stor grad anleggsteknisk og geoteknisk prosjektering av byggegroper og tunneler i bystrøk.

Samferdselsprosjekter utgjør fortsatt hovedtyngden av prosjektene, men innsatsen innenfor det tradisjonelle byggmarkedet har økt slik at dette nå utgjør ca. en tredel av omsetningen. Geovita har sentral godkjenning innen geoteknikk og ingeniørgeologi. Geovita eies av Dr.Ing. A Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS og de ansatte. Daglig leder er siv.ing. Ole Kristian Lied. Styreformann er siv.ing. Trond Hagen.

Geovita har solid økonomi og har gått med overskudd i alle år. Geovita har kontorfellesskap med Aas-Jakobsen i Lilleakerveien 4A på Lysaker i Oslo. Geovita er deltager i Rådgivende Ingeniørers Forening og er firmamedlem i Norsk Geotekniske Forening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk.

Organisasjonsnummer NO 961 388 821