Nettverket

Sammen finner vi gode løsninger

Geovita er en del av Aas-Jakobsen – ViaNova nettverket innenfor samferdsel. Nettverket består av blant andre; Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen, Vianova Plan og Trafikk, Electronova og Grindaker. Sammen løser vi komplekse vei- og baneprosjekter i alle faser.

Historien bak.

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket ble etablert for å kunne tilby tverrfaglig kompetanse for å løse komplekse integrerte samferdselsprosjekter og tilby oppdragsgivere en helhetlig rådgiverløsning. Samarbeidet mellom Aas-Jakobsen og ViaNova startet i 1988, mens Geovita og Electronova ble med på laget i 1991 og 1996. Selvstendige og spesialiserte firma er en bevisst strategi. Tilsammen er vi ca. 250 velkvalifiserte medarbeidere.

Selskapene er eid av de ansatte, og det benyttes eierskap mellom selskapene for å forsterke relasjonene og samarbeidet.

Utvikling

I grensesnittet mellom firma, fag og programvare dukker det opp mange gode ideer. Vi jobber med utvikling av metodikk og systemer i samferdselsbransjen sammen med viktige oppdragsgivere som Statens vegvesen og Bane NOR (tidl. Jernbaneverket).

Samarbeid på tvers av firmaene gir oss også mulighet til konkret påvirkning på utviklingen av Novapoint sammen med Trimble (tidl. Vianova Systems). Vi har jobbet aktivt med denne utviklingen i snart 30 år og fortsetter samarbeidet med Trimble innen fagområdene: Terrengmodell/Basis, Veg, Tunnel, VA, Skilt & oppmerking, 3D & Visualisering, Geoteknikk & geologi, Konstruksjoner og skyløsning.

Geovita deltar også i utvikling av neste generasjon geoteknisk prosjekteringsverktøy gjennom GeoFuture-prosjektet.

MER INFORMASJON