Prosjekt

Lørenbanen og Løren stasjon

Lørenbanen er en 1,6 km ny t-banestrekning mellom Ringbanen og Grorudbanen. Strekningen inkluderer også en ny t-banestasjon, Løren stasjon, som er stasjon nr. 101 i Sporveiens t-banenett.
Lørenbaneprosjektet var et krevende prosjekt på flere måter. På grunn av en stram fremdriftsplan ble prosjektet delt opp i flere entrepriser med forskjellige oppstartstidspunkter, og tidvis var det parallell aktivitet for de ulike entreprenørene. Gjennomtenkt anleggsgjennomføring og gode faseplaner var en av flere forutsetninger for suksess.

Stasjonen ble etablert i all hovedsak via to vertikal sjakter som var inntil 30 meter dype, parallelt med etablering av boligblokker tett inntil. Dette ga mange utfordringer når det gjaldt grensesnitt og logistikk på anleggsområdet, og detaljert planlegging/prosjektering var helt nødvendig for en vellykket gjennomføring.

Prosjektnavn: Lørenbanen og Løren stasjon
Byggherre: Sporveien Oslo AS
Prosjektperiode: 2012 -2016
Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS
Flere T-baneprosjekt

Ullevål stadion likeretterstasjon