MARKEDSOMRÅDE

T-bane

T-baneprosjektene til Geovita startet med den nye stasjonen ved Ullevål stadion samme året som vi ble etablert.

Senere fulgte ombygging av Røabanen til T-bane med nye stasjoner, forlengelse av Østensjøbanen til Mortensrud med bruer, betongtunneler, bergtunneler og ny stasjon.

Et våre største prosjekter har vært ombyggingen av Kolsåsbanen til T-banestandard. Kolsåsbaneprosjektet var karakterisert med gjennomgående dårlige grunnforhold med mye bløt kvikkleire.

Prosjekter T-bane

Lørenbanen og Løren stasjon

Ullevål stadion likeretterstasjon