MARKEDSOMRÅDE

Bygg

Våre byggprosjekter spenner fra store forretningsbygg til større boligprosjekter. Prosjektene inneholder typisk avstivede utgravinger for å etablere en eller flere kjellere og fundamentering, enten på peler eller direkte i løsmasser.

Til bygg hører også industri inn er problemstillingene i tillegg til bygg gjerne der fundamentering av tanker, rørgater og tankanlegg.

Byggprosjektene gjennomføres ofte med byggetekniske firma utenfor nettverket eller med totalentreprenører som oppdragsgivere.

Prosjekter Bygg