MARKEDSOMRÅDE

Bygg

Våre byggprosjekter spenner fra store forretningsbygg til større boligprosjekter. Prosjektene inneholder typisk avstivede utgravinger for å etablere en eller flere kjellere og fundamentering, enten på peler eller direkte i løsmasser.

Til bygg hører også industri inn der problemstillingene i tillegg til bygg gjerne er fundamentering av tanker, rørgater og tankanlegg.

Byggprosjektene gjennomføres ofte med byggetekniske firma utenfor nettverket eller med totalentreprenører som oppdragsgivere.

Prosjekter Bygg

ADRESSE

Geovita as
Lilleakerveien 4A
0283 Oslo