Prosjekt

Lysaker Polaris (Technip – FMC)

Ved Tjernsmyr på Lysaker er det de siste årene bygget flere forretningsbygg. Et av de mer markerte er bygget til Technip – FMC.
Tjernsmyrområdet har kanskje noe av Norges dårligste grunnforhold med meget bløt og kvikk leire. Byggegropa ble sikret med avstivet spunt og omfattende stabilisering med kalk/sementpeler.

I prosjekteringen trakk vi på erfaringer fra prosjekteringen av grunnarbeidene for Cisco-bygget som er nærmesete nabo og som vi prosjekterte et 10-år tidligere.

Prosjektnavn: Lysaker Polaris (Technip – FMC)
Byggherre: NCC Property
Prosjektperiode: 2012 – 2015
Oppdragsgiver: NCC Bygg
Flere Byggprosjekt

Skøyen Atrium 3

Vindtunnel Gardermoen

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)