Prosjekt

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)

OCC er en såkalt klynge for kreftforskning og utvikling, som har rundt 62 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Skottland. Medlemmene består av forskningsinstitusjoner, bioteknologibedrifter, pasientorganisasjoner og andre aktører på feltet. Sammen med Oslo kommune ønsket disse medlemmene å etablere en innovasjonspark for å gi rom for å utvikle fremtidens forskere. Det var et sterkt ønske om å legge lokalene i tilknytning til område rundt Radiumhospitalet. Valget falt på tomten der Ullern videregående skole lå. Bygningsmassen til skolen var nokså nedslitt og nye lokaler var påkrevet. Det ble derfor besluttet å innlemme den videregående skolen i Innovasjonsparken og dermed etablere et flerfunksjonsbygg som kunne komme til felles nytte.
Geovita var geoteknisk rådgiver i totalentreprise med Skanska. Byggegrop i bløt og kvikk leire, grunnforsterkning og pelefundamentering. Bygget ble ferdigstilt sommeren 2015.

Prosjektnavn: OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)
Byggherre: OCCI
Prosjektperiode: 2012 – 2015
Oppdragsgiver: Skanska
Flere Byggprosjekt

Lysaker Polaris (Technip – FMC)

Skøyen Atrium 3

Vindtunnel Gardermoen