Prosjekt

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

Hovedgrepene i det nye vegsystemet er at Ring 3 legges i 2 parallelle tunnelløp mellom Økern og Sinsen, Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern, og det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen internt på Økern.

Prosjektnavn: RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektperiode: -2013
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Flere Vegprosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Nordenga bru

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E6 Vinterbro – Assurtjern

E18 Bjørvikaprosjektet

Klaffebrua i Fredrikstad