PROSJEKT

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

Hovedgrepene i det nye vegsystemet er at Ring 3 legges i 2 parallelle tunnelløp mellom Økern og Sinsen, Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern, og det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen internt på Økern.

Prosjektnavn: RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektperiode: – 2013
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Markedsområde:
Flere vegprosjekt

ADRESSE

Geovita as
Lilleakerveien 4A
0283 Oslo