Prosjekt

Skøyen Atrium 3

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn av kontoranlegget Skøyen Atrium. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene.

Geovita utførte geoteknisk detaljprosjektering for tilbuds- og byggefasen – inkludert undersøkelser og håndtering av forurenset grunn.
I tillegg bistod vi med uavhengig kontroll utførelse geoteknikk.

Byggegroppen bestod av både innvendig avstivning samt stagforankring til berg i form av “fuglekasser” med nedslisset pute på toppen av spunten.

https://youtu.be/YcwvaXDvYhQ

Prosjektnavn: Skøyen Atrium 3
Byggherre: Schage Eiendom AS
Prosjektperiode: 2009 – 2019
Oppdragsgiver: Schage Eiendom AS
Flere Byggprosjekt

Lysaker Polaris (Technip – FMC)

Vindtunnel Gardermoen

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)