VÅRE TJENESTER

Byggegroper

I Geovita regner vi prosjektering av dype byggegroper i bløt leire som en av våre spesialiteter.

Byggegropene er ofte knyttet til samferdselsesanlegg i bystrøk hvor vegen eller banen skal ned i bergtunneler og det blir behov for byggegroper ved påhuggene.

Ellers er våre byggegroper knytttet til oppføring av større forretnings- eller boligbygg.

ADRESSE

Geovita as
Lilleakerveien 4A
0283 Oslo