VÅRE TJENESTER

Byggegroper

I Geovita regner vi prosjektering av dype byggegroper i bløt leire som en av våre spesialiteter.

Byggegropene er ofte knyttet til samferdselsesanlegg i bystrøk hvor vegen eller banen skal ned i bergtunneler og det blir behov for byggegroper ved påhuggene.

Ellers er våre byggegroper knytttet til oppføring av større forretnings- eller boligbygg. 

Flere tjenester

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Grunnundersøkelser

Fundamentering

BIM, 3D og GIS