VÅRE TJENESTER

Grunnundersøkelser

Geovita har ikke egen feltavdeling og laboratorium. Når vi har ansvaret for grunnundersøkelser knytter vi til oss annerkjente firma for disse tjenestene.

Men vi vurderer behovet for undersøkelser, utarbeider borplaner, innhenter borefirma, følger opp boringene og rapporterer resultatene som ledd i prosjekter vi allerede har.

Rene grunnundersøkelsesoppgaver gjør vi normalt ikke. Slike forespørsler henviser vi videre til firma med egne feltavdelinger.

Flere tjenester

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Byggegroper

Fundamentering

BIM, 3D og GIS