Prosjekt

Gardemobanen

Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll.
Gardermobanen ble bygget og åpnet i forbindelse med hovedflyplassutbyggingen på Gardermoen, 48 kilometer fra Oslo S. Banen ble bygget for å gi en rask forbindelse med høyhastighetstog mellom Oslo sentrum og flyplassen.

Prosjektomfanget til Geovita og nettverket var:
Tre parseller på ny dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Oslo Sentralstasjon og Eidsvoll. Tilsammen ca. 35 km strekning.

Parsell Oslo S – Lillestrøm:
Ca. 15,5 km dobbeltspor mellom Oslo og Lillestrøm. Parsellen ligger i kommunene Oslo, Lørenskog og Skedsmo og omfatter bl.a. en 13 km lang fjelltunnel med betongtunneler i begge ender. Ved Lillestrøm omfatter prosjektet planskilt kryss mellom Gardermobanen og Hovedbanen.

Parsell Åråsen – Arteid:
Parsellen har en lengde ca. 11 km og ligger i Skedsmo og Sørum kommune. Traséen går delvis langs eksisterende Hovedbanen og delvis i ny trasé gjennom kupert ravinelandskap. Prosjektet omfatter kryssing og omlegging av Rv.171 og to fylkesveger.

Parsell Bekkedalshøgda – Ålborgveien:
Parsellens har en lengde ca. 9 km og ligger i Eidsvoll kommune. Traséen går gjennom et kupert ravinelandskap. I prosjektet inngår bl.a. en fjelltunnel
og flere bruer.

Sporbygging Oslo S – Eidsvoll:
Prosjektering av jernbanespor og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sporbygging mellom Oslo og Eidsvoll, totalt ca. 60 km jernbane.

Prosjektnavn: Gardemobanen
Byggherre: BaneNOR
Prosjektperiode: 1992 – 1998
Oppdragsgiver: BaneNOR
Flere Jernbaneprosjekt

Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika