Se alle webinarene om BIM for GeoScience

Webinar: BIM for geosience part 1
Webinar: BIM for geosience part 2
Webinar: BIM for geosience part 3
I samarbeid med NGI avholdt vi i Geovita en serie med webinar om bruken av BIM i geofagene. Se Daniel og Nikolaj snakke om modellering av geologi i Leapfrog og støttekonstruksjoner Rhino/grashopper, samt mange flere spennende foredragsholdere og temaer. Webinarene har til sammen blitt organisert i 3 deler som hver varer omtrent 50 minutter. Del 1 tar for seg 3D modellering av jordlag på store infrastrukturprosjekter og presenterer dynamisk BIM-modellering av spunter. Del 2 arbeider med temaer innen ingeniørgeolog. Det vil begynne med dynamiske 3D modellering av berggrunnen. Deretter sees det nærmere på tuneller og designing av sikringstiltak med parametrisk modellering. Til slutt blir det presentert metoder for stabilitetsvurderinger i skjæringer, fra fjernsensorer til systematisk boltedesign. Del 3 har igjen beveget seg tilbake til løsmasser, først gjennom en 3D-modell for forurensninger i grunnen. Deretter vil det bli vist hvordan parametrisk design kan optimalisere designet av støttekonstruksjoner i grunnen og lage som-bygget modeller. Les mer om Geovita sine tjenester innen BIM, 3D og GIS her.