PROSJEKT

Klaffebrua i Fredrikstad

Værstebrua går over Vesterelva i Fredrikstad, fra fastlandet til Kråkerøy. Brua har fått navnet fra “Værste”, gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, som tidligere lå der brua lander på Kråkerøy-siden. En idéfase for bygging av en ny klaffebru over Vesterelva ble gjennomført i 2004 der Aas-Jakobsen foreslo en klaffebru med overliggende balansebom, i litteraturen omtalt som ”Dutch style Bascule Bridge”. Formen gir assosiasjoner til de gjenværende kranene på “Værste”.

Værstebrua har blitt et landemerke sentralt i Fredrikstad og en viktig trafikkåre for å komme fra fastlandet og ut til Kråkerøy, som har forbindelse videre sørover til øykommunen Hvaler.

Geovita utførte komplett konkurransegrunnlag samt detaljprosjekteringen for fundamenteringsarbeider.

Prosjektnavn: Klaffebrua i Fredrikstad
Byggherre: Statens vegvesen Region Øst
Prosjektperiode: 2004-2011
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Markedsområde:
Flere vegprosjekt

ADRESSE

Geovita as
Lilleakerveien 4A
0283 Oslo