Prosjekt

Klaffebrua i Fredrikstad

Værstebrua går over Vesterelva i Fredrikstad, fra fastlandet til Kråkerøy. Brua har fått navnet fra “Værste”, gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, som tidligere lå der brua lander på Kråkerøy-siden. En idéfase for bygging av en ny klaffebru over Vesterelva ble gjennomført i 2004 der Aas-Jakobsen foreslo en klaffebru med overliggende balansebom, i litteraturen omtalt som ”Dutch style Bascule Bridge”. Formen gir assosiasjoner til de gjenværende kranene på “Værste”.
Værstebrua har blitt et landemerke sentralt i Fredrikstad og en viktig trafikkåre for å komme fra fastlandet og ut til Kråkerøy, som har forbindelse videre sørover til øykommunen Hvaler.

Geovita utførte komplett konkurransegrunnlag samt detaljprosjekteringen for fundamenteringsarbeider.

Prosjektnavn: Klaffebrua i Fredrikstad
Byggherre: Statens vegvesen Region Øst
Prosjektperiode: 2004-2011
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Flere Vegprosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Nordenga bru

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E6 Vinterbro – Assurtjern

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

E18 Bjørvikaprosjektet