Prosjekt

E18 Bjørvikaprosjektet

E18 Bjørvika er det største prosjektet vi har arbeidet med i Geovita. De første skisseprosjektene startet opp i mars 1993 og vi har arbeidet mer eller mindre kontinuerlig med løsningsutvikling, prosjektering og oppfølging siden og fram til den offisielle åpningen 17. september 2010.
I Bjørvikaprosjektet har vi delt den geotekniske prosjekteringen med Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Etappe 1 (2001-2011) : Nytt vegsystem mellom E18 Festningstunnelen / Rv190 Ekebergtunnelen og E18 Mosseveien med senketunnel under Bjørvika / Bispevika.
Etappe 2 (2009-2015): Riving av Bispelokket og bygging av nytt gatenett som legger til rette for byutvikling i området.

Prosjektomfang Etappe 1: Nytt tunnelsystem mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen / Mosseveien med planskilte kryss ved Havnelageret og på Sørenga. Ny lokaltunnel mellom Grønlia og Mosseveien. Omlegging av Østfoldbanen og Mosseveien i 800 m med etterfølgende nybygging.

Prosjektomfang Etappe 2: Faseplaner for riving av Bispelokket, ombygging og senking av Nylandsveien samt etablering av nytt gatenett i området med Nyland allé og Sørenggata som hovedforbindelsene. Østre tangent som ny bruforbindelse mellom Sørenga og Schweigaardsgate.

Prosjektnavn: E18 Bjørvikaprosjektet
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektperiode: 2001 – 2015
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst
Flere Vegprosjekt

E16 Sandvika Wøyen

Nordenga bru

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E6 Vinterbro – Assurtjern

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

Klaffebrua i Fredrikstad