Geovita as er et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk, ingeniørgeologi og hydrogeologi.

I Geovita arbeider vi med praktisk prosjektering. Vi finner de gode og byggbare løsninger for våre kunder. Vi kombinerer anleggsteknikk med moderne prosjekterings- og beregningsverktøy.

Prosjektene våre er delt mellom komplekse vei- og baneprosjekter og forretningsbygg.

TJENESTER

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Grunnundersøkelser

Byggegroper

Fundamentering

BIM, 3D og GIS