loader image

Geovita as er et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk, ingeniørgeologi og hydrogeologi.

OM OSS

Geovita AS er et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk, ingeniørgeologi og hydrogeologi.

I Geovita arbeider vi med praktisk prosjektering. Vi er opptatt av å finne gode og byggbare løsninger for våre kunder. Vi kombinerer anleggsteknikk med moderne prosjekterings- og beregningsverktøy.

Prosjektene våre er delt mellom komplekse vei- og baneprosjekter og forretningsbygg.

ADRESSE

Geovita as
Lilleakerveien 4A
0283 Oslo