Ingrid

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Geovita tilbyr geologisk og ingeniørgeologisk rådgivningstjenester i prosjekter knyttet til tunneler og bergrom, byggegroper, bergskjæringer og skråninger. Vår geofaglige avdeling består både av geologer og ingeniørgeologer.  Geologiavdelingen består i dag av 5 personer som arbeider med ingeniørgeologisk prosjektering og stabilitetsvurdering i både tunneler og byggegroper, samt i eksisterende og planlagte bergskjæringer. Vi har de siste årene bygget opp kapasiteten til avdelingen for å møte etterspørsel i bransjen og tar på oss både store og små prosjekter.  Våre geologer

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom Read More »

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Geovita tilbyr geologisk og ingeniørgeologisk rådgivningstjenester i prosjekter knyttet til tunneler og bergrom, byggegroper, bergskjæringer og skråninger. Vår geofaglige avdeling består både av geologer og ingeniørgeologer.  Geologiavdelingen består i dag av 5 personer som arbeider med ingeniørgeologisk prosjektering og stabilitetsvurdering i både tunneler og byggegroper, samt i eksisterende og planlagte bergskjæringer. Vi har de siste årene bygget opp kapasiteten til avdelingen for å møte etterspørsel i bransjen og tar på oss både store og små prosjekter.  Våre geologer

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet Read More »

BIM, 3D og GIS

Geovita har god erfaring med prosjektering i BIM og 3D. Vi har vært ledende i utviklingen av metoder og verktøy for effektiv modellering og dataflyt innenfor geoteknikk og geologi. Vårt pionérarbeid har vært med på å danne grunnlag for utvikling av 3D/BIM-håndbøkene til Statens vegvesen og Bane NOR. Vi har tett samarbeid med sentrale programvareleverandører.

BIM, 3D og GIS Read More »