VÅRE TJENESTER

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Geovita tilbyr geologisk og ingeniørgeologisk rådgivningstjenester i prosjekter knyttet til tunneler og bergrom, byggegroper, bergskjæringer og skråninger. Vår geofaglige avdeling består både av geologer og ingeniørgeologer. 

Geologiavdelingen består i dag av 5 personer som arbeider med ingeniørgeologisk prosjektering og stabilitetsvurdering i både tunneler og byggegroper, samt i eksisterende og planlagte bergskjæringer. Vi har de siste årene bygget opp kapasiteten til avdelingen for å møte etterspørsel i bransjen og tar på oss både store og små prosjekter. 

Våre geologer og ingeniørgeologer har vært involvert i mange av bergtunnelene som har blitt bygget for veg, t-bane og jernbane i Oslo-området. Vi har lang erfaring i denne typer bergtunneler som kjennetegnes med kompleks infrastruktur og generelt lav bergoverdekning. 

Våre geologer og ingeniørgeologer vurderer stabiliteten i eksisterende og nye bergskjæringer og prosjekterer helhetlig bergsikring. Vi utfører geologisk feltkartlegging for identifisering av ustabile bergskråninger, skredfarevurderinger, og utarbeider planer for berguttak. Vi gjennomfører uavhengig kontroll av prosjekterende (PRO) og utførende (UTF). I tillegg kan vi følge opp i byggetiden og anvise bergsikring på stedet i forbindelse med berguttak.   

Typiske oppgaver kan være:

  • Geologisk feltkartlegging 
  • 3D modellering av geologi
  • Utarbeidelse av planer for berguttak 
  • Anvisning av bergsikring under berguttaket  
  • Vurdering av sikringsbehov i eksisterende bergskjæringer 
  • 3D modeller av tuneller, bergskjæringer og bergsikring   
  • Stabilitetsberegning ved numeriske analyser 
  • Dronekartlegging 
  • Uavhengig kontroll av PRO og UTF  

 

Flere tjenester

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Grunnundersøkelser

Byggegroper

Fundamentering

BIM, 3D og GIS