VÅRE TJENESTER

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Ved siden av tunneler og bergrom, så prosjekterer vi og følger opp skjæringer i berg. Typiske oppgaver er geologisk kartlegging, utarbeidelse av planer for berguttak og sikringsanvisning under berguttaket.

Vi utfører også vurderinger av stabilitet av eksisterende skjæringer