VÅRE TJENESTER

BIM, 3D og GIS

Geovita har god erfaring med prosjektering i BIM og 3D. Vi har vært ledende i utviklingen av metoder og verktøy for effektiv modellering og dataflyt innenfor geoteknikk og geologi. Vårt pionérarbeid har vært med på å danne grunnlag for utvikling av 3D/BIM-håndbøkene til Statens vegvesen og Bane NOR. Vi har tett samarbeid med sentrale programvareleverandører.

Vi fokuserer på den praktiske nytteverdien av modellene, både i vår prosjektering, og i kommunikasjon med våre oppdragsgivere og mot byggeplass.

I våre komplekse prosjekter ser vi det som helt nødvendig å arbeide strukturert med BIM og 3D. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle gode rutiner for optimalt tverrfaglig samarbeid med våre partnere i Nettverket.

Teknologien og bransjen er i konstant utvikling, og vi søker hele tiden å utfordre dagens metoder og verktøy for å ligge i front. I alle våre prosjekter har vi nå mulighet for å 3D-modellerer alle konstruksjoner i BIM-verktøy, med all nødvendig informasjon liggende i modellen.

Under er et eksempel på 3D-modellering av geologi ved bruk av Leapfrog Works.

Se også flere av våre webinarer: https://geovita.no/webinar/se-alle-webinarene-om-bim-for-geoscience/

 

Flere tjenester

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Grunnundersøkelser

Byggegroper

Fundamentering