VÅRE TJENESTER

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Geovita har fra starten vært involvert i de aller fleste bergtunnelene som har blitt bygget for veg og bane i Oslo-området. Vi har fått god erfaring i denne typer bergtunneler som kjennetegnes med mye konflikter med eksisterende infrastruktur og generelt lav bergoverdekning.

Men vi prosjekterer også bergtunneler utenfor Oslo-gryta og spesielt har det blitt flere tunneler for InterCity-utbyggingen.

Vi modellerer geologien og tunnelene i full 3D og har full pakke av verktøy for numeriske analyser.