Prosjekt

Ullevål stadion likeretterstasjon

En ny likeretterstasjon skal bygges ved Ullevål stadion T-banestasjon for å sikre stabil strømforsyning til T-banestrekningen mellom Majorstuen og Nydalen. Som en del av prosjektet skal det også bygges en ny kiosk, torg og sykkelstativ.
For å tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift skal flere utdaterte likeretterstasjoner langs T-banenettet oppgraderes. Den nye likeretterstasjonen på Ullevål stadion skal erstatte et eksisterende anlegg ved Vestgrensa.

Geovita har prosjektert spuntgrop for likeretterstasjonen samt fulgt opp arbeidene i byggeperioden.

Prosjektnavn: Ullevål stadion likeretterstasjon
Byggherre: Sporveien
Prosjektperiode: 2018 – 2019
Oppdragsgiver: Sporveien
Flere T-baneprosjekt

Lørenbanen og Løren stasjon