NYHET

Geovita søker etter ingeniørgeolog i Trondheim

Geovita AS er et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk og ingeniørgeologi. Firmaet ble etablert i 1991 og vi er nå 26 ansatte hvorav 9 er ingeniørgeologer/geologer. I 2022 etablerte Geovita seg i Trondheim hvor det nå jobber to erfarne og dyktige ingeniørgeologer. Vi ønsker nå å utvide med en ingeniørgeolog til på Trondheimskontoret. Vi oppfordrer spesielt nyutdannede eller de med noen års erfaring å søke på stillingen.

I Geovita jobber vi i et spisset geomiljø med engasjerte geologer og geoteknikere. Prosjektene vi jobber med er komplekse samferdselsprosjekter og byggegroper for store bygg. Mange av oppdragene våre er i urbane strøk og krever en blanding av ingeniørgeologi og anleggsteknikk. Vi har også oppdrag i krevende terreng der høye bergskjæringer og tunneler skal prosjekteres.

Geovita er en del av et nettverk (Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket) med spesialiserte firmaer innen hvert fagfelt. Vi har ikke samlet alle fagene i en stor multidisiplin organisasjon, men har bevisst valgt å beholde fordelene med mindre og lettbente firma.

Vi er delvis eiet av Dr.ing. A. Aas-Jakobsen som vi også har kontorfellesskap med på Lysaker, samt ViaNova. Øvrige eiere er de ansatte i Geovita. I Trondheim sitter vi samlokalisert med Aas-Jakobsen Trondheim og ViaNova Trondheim.

Som medarbeider i Geovita får du spennende og varierte arbeidsoppgaver i både små og store prosjekter. Du får gode muligheter til å utvikle deg bredt innenfor faget ingeniørgeologi og vil inngå i tverrfaglig samarbeid i et miljø med høy kompetanse.

Blant arbeidsoppgavene er:

 • Ingeniørgeologisk planlegging og prosjektering i alle faser av samferdselsprosjekter
 • Ingeniørgeologisk prosjektering av tunneler, bergrom, byggegroper og høye skjæringer
 • Utarbeidelse av skredfarevurderinger
 • Oppfølging av anlegg under utførelse og inspeksjoner i eksisterende tunneler og bergrom
 • Utarbeidelse av geologiske tegninger og modeller
 • Numeriske analyser og stabilitetsberegninger av tunneler og bergrom, samt forankring i berg

Kvalifikasjoner:

 • ing. / M.Sc. ingeniørgeologi berg/strukturgeologi, gjerne med noe erfaring fra anleggsdrift, både over og under jord
 • Interesse for digitalisering, modellering og numeriske analyse
 • God fremstillingsevne i norsk både muntlig og skriftlig.
 • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og strukturert, men også gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert, initiativrik og nysgjerrig
 • Pålitelig
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende prosjekter i et fint og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et svært aktivt geomiljø gjennom deltagelse i FoU-prosjekter, deltagelse i faglige foreninger og som foredragsholdere og deltagere på kurs
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode ytelser på pensjon og forsikring
 • Tilbud om kjøp av aksjer i eget firma
 • Fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og seks ukers ferie
 • Studieturer, faglig påfyll og ulike sosiale arrangementer
 • Bedriftsidrettslag

Ta gjerne kontakt med daglig leder Ole Kristian Lied på mobil 416 66 639, gruppeleder ingeniørgeologi Stian Andre Løkken på mobil 402 17 531 eller en av våre ingeniørgeologer i Trondheim; Arnstein Ommedal på mobil 920 56 546 eller Ole Hartvik Skogstad på mobil 957 09 815 for en uforpliktende prat.

Søknad og CV sendes på e-post til: jobb@geovita.no

DEL GJERNE DENNE ARTIKKELEN