NYHET

Geovita ønsker alle våre nyansatte hjertelig velkommen!

I løpet av høsten har vi vært så heldige å få økt kapasiteten og utvide teamet vårt på både ingeniørgeologi og geoteknikk. På ingeniørgeologi har vi styrket laget med ikke mindre enn fire personer, Ole Hartvik Skogstad, Geir Dehli, Freja Hoflund og Sindre Ekrene Johansen. Sindre er nyutdannet fra NTNU mens de andre har mer enn 5-års erfaring som ingeniørgeolog. Ole sitter på vårt nyetablerte Trondheimskontor sammen med AAJ Trondheim. På geoteknikk fronten har vi utvidet med Mathias Harr som har 4-års erfaring.
Alle kommer til å jobbe med både prosjektering og parametrisk modellering på våre komplekse og tverrfaglige bygg- og infrastrukturprosjekter. Noen aktuelle prosjekter vil være IC Moss, Brynseng stasjon, E16 Bjørum-Skaret, E18 Lysaker -Ramstadsletta, samt gruvedrift på Engebøfjellet og i Mo i Rana.

DEL GJERNE DENNE ARTIKKELEN