VÅRE TJENESTER

Fundamentering

En sentral del av geoteknikk-faget er fundamentering. Mange av de konstruksjonene og byggene vi jobber med er tunge og det ender ofte med at de må pelefundamenteres. I Oslo betyr det oftest spissbærende peler til berg, enten som rammede betongpeler eller ulike former for borede peler (som for eksempel stålkjernepeler).

Men der det er langt til berg, eller det ellers ligger til rette for det, så prosjekterer vi direktefundamenterte bygg og konstruksjoner også. 

Flere tjenester

Ingeniørgeologi, tunneler og bergrom

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Grunnundersøkelser

Byggegroper

BIM, 3D og GIS