VÅRE TJENESTER

Fundamentering

En sentral del av geoteknikk-faget er fundamentering. Mange av de konstruksjonene og byggene vi jobber med er tunge og det ender ofte med at de må pelefundamenteres. I Oslo betyr det oftest spissbærende peler til berg, enten som rammede betongpeler eller ulike former for borede peler (som for eksempel stålkjernepeler).

Men der det er langt til berg, eller det ellers ligger til rette for det, så prosjekterer vi direktefundamenterte bygg og konstruksjoner også.

ADRESSE

Geovita as
Lilleakerveien 4A
0283 Oslo