Veg

E16 Sandvika Wøyen

Prosjektet består av 3,6 km ny 4-felts veg mellom Sandvika og Wøyenenga i Bærum, hvorav 2,3 km legges i tunnel. I tillegg følger ombygging av lokalvegnett i Sandvika. Prosjektet hadde byggestart vinteren 2015 og åpningen av den nye vegstrekningen skjer sommeren 2019, mens lokalvegnettet planlegges ferdig i 2021. Geovita har vært involvert i prosjektet siden …

E16 Sandvika Wøyen Les mer »

Nordenga bru

Fredag 26. august 2011 åpnet Nordenga bru. Vegprosjektet er en del av Bjørvikautbyggingen og fører Ring 1 i en ny forbindelse over sporområdet på Oslo S. Nordenga bru består av to separate bruer, en kjørebru og en bru for gang- og sykkeltrafikk. Bruene er bygget som en samlet fagverkskonstruksjon i stål. Brua er tegnet av …

Nordenga bru Les mer »

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

E18 Vestkorridoren omfatter vegsystemet fra Lysaker i øst til forbi Asker i vest med strekningen Lysaker – Ramstadsletta som første etappe. I Stortingsmelding om Nasjonaltransportplan (NTP) 2018 – 2029 har regjeringen lagt til grunn en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 Vestkorridoren.    Aas-Jakobsen er kontraktspart mot Statens vegvesen og har prosjektledelsen. Aas-Jakobsen AS med …

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Les mer »

E6 Vinterbro – Assurtjern

Prosjektet fullfører utbyggingen av 4-felts motorveg gjennom Akershus fylke fra Oslo til Østfold grense. En 4-felts motorveg med lengde ca. 6 kilometer hvorav 3.6 kilometer av strekningen i tunnel. Den ene dagsonen omfatter en felles strekning av E6 og E18 med tilhørende planskilt kryssing. Den andre dagsonen omfatter tilkobling til lokalvegsystemet. Begge dagsonene inneholder et …

E6 Vinterbro – Assurtjern Les mer »

RV 150 Ring 3 Ulven – Sinsen

Hovedgrepene i det nye vegsystemet er at Ring 3 legges i 2 parallelle tunnelløp mellom Økern og Sinsen, Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern, og det etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen internt på Økern.

E18 Bjørvikaprosjektet

E18 Bjørvika er det største prosjektet vi har arbeidet med i Geovita. De første skisseprosjektene startet opp i mars 1993 og vi har arbeidet mer eller mindre kontinuerlig med løsningsutvikling, prosjektering og oppfølging siden og fram til den offisielle åpningen 17. september 2010. I Bjørvikaprosjektet har vi delt den geotekniske prosjekteringen med Norges Geotekniske Institutt …

E18 Bjørvikaprosjektet Les mer »

Klaffebrua i Fredrikstad

Værstebrua går over Vesterelva i Fredrikstad, fra fastlandet til Kråkerøy. Brua har fått navnet fra “Værste”, gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, som tidligere lå der brua lander på Kråkerøy-siden. En idéfase for bygging av en ny klaffebru over Vesterelva ble gjennomført i 2004 der Aas-Jakobsen foreslo en klaffebru med overliggende balansebom, i litteraturen omtalt som ”Dutch …

Klaffebrua i Fredrikstad Les mer »