Bygg

Skøyen Atrium 3

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn av kontoranlegget Skøyen Atrium. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene. Geovita utførte geoteknisk detaljprosjektering for tilbuds- og byggefasen – inkludert undersøkelser og håndtering av forurenset grunn.I tillegg bistod vi med uavhengig kontroll utførelse geoteknikk. Byggegroppen bestod av både innvendig avstivning

Skøyen Atrium 3 Read More »

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)

OCC er en såkalt klynge for kreftforskning og utvikling, som har rundt 62 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Skottland. Medlemmene består av forskningsinstitusjoner, bioteknologibedrifter, pasientorganisasjoner og andre aktører på feltet. Sammen med Oslo kommune ønsket disse medlemmene å etablere en innovasjonspark for å gi rom for å utvikle fremtidens forskere. Det var et sterkt

OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark) Read More »