Prosjekt

Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika

Strekningen Lysaker-Sandvika er inndelt i fire store grunnarbeidsentrepriser. Anleggsstart på den første var i mars 2007.Den 6,7 km lange strekningen, som hovedsaklig bygges i tunnel, skal etter planen åpnes for trafikk i 2011. Strekningen er delt inn i fire store entrepriser:

Sandvika Øst (entreprise LS-04):
Uttak av fjellskjæringen og bygging av støttemurer for utvidelse fra to til fire spor langs Engervannet øst for Sandvika stasjon. I arbeidene inngår også driving av ca 400 meter enkeltsporet tunnel, ca 800 meter med dobbeltsporet jernbanetunnel, samt etablering av et ca 60 meter langt tverrslag.

Tunnel fra tverrslag ved Fossveien (LS-03):
Driving av et ca 250 meter langt tverrslag og ca 1.800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel.

Tunnel fra tverrslag ved Skallum (LS-02):
Driving av et ca 420 meter langt tverrslag og ca 1.800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel.

Lysaker Vest (LS-01):
Bygging av en ca 150 meter lang betongkulvert for nytt dobbeltspor, samt driving av ca 700 meter dobbeltsporet jernbanetunnel. Dagsone på ca. 700 meter hvor Drammenbanen skal legges om.

Prosjektnavn: Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika
Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektperiode: 2006 – 2011
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Flere Jernbaneprosjekt

Gardemobanen