Førstesiden slide

Geovita søker etter ingeniørgeolog i Trondheim

Geovita AS er et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk og ingeniørgeologi. Firmaet ble etablert i 1991 og vi er nå 26 ansatte hvorav 9 er ingeniørgeologer/geologer. I 2022 etablerte Geovita seg i Trondheim hvor det nå jobber to erfarne og dyktige ingeniørgeologer. Vi ønsker nå å utvide med en ingeniørgeolog til på Trondheimskontoret. Vi oppfordrer spesielt […]

Geovita søker etter ingeniørgeolog i Trondheim Read More »

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Geovita tilbyr geologisk og ingeniørgeologisk rådgivningstjenester i prosjekter knyttet til tunneler og bergrom, byggegroper, bergskjæringer og skråninger. Vår geofaglige avdeling består både av geologer og ingeniørgeologer.  Geologiavdelingen består i dag av 5 personer som arbeider med ingeniørgeologisk prosjektering og stabilitetsvurdering i både tunneler og byggegroper, samt i eksisterende og planlagte bergskjæringer. Vi har de siste årene bygget opp kapasiteten til avdelingen for å møte etterspørsel i bransjen og tar på oss både store og små prosjekter.  Våre geologer

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet Read More »

Byggegroper

I Geovita regner vi prosjektering av dype byggegroper i bløt leire som en av våre spesialiteter. Byggegropene er ofte knyttet til samferdselsesanlegg i bystrøk hvor vegen eller banen skal ned i bergtunneler og det blir behov for byggegroper ved påhuggene. Ellers er våre byggegroper knytttet til oppføring av større forretnings- eller boligbygg. 

Byggegroper Read More »

Fundamentering

En sentral del av geoteknikk-faget er fundamentering. Mange av de konstruksjonene og byggene vi jobber med er tunge og det ender ofte med at de må pelefundamenteres. I Oslo betyr det oftest spissbærende peler til berg, enten som rammede betongpeler eller ulike former for borede peler (som for eksempel stålkjernepeler). Men der det er langt

Fundamentering Read More »