Førstesiden slide

Se alle webinarene om BIM for GeoScience

I samarbeid med NGI avholdt vi i Geovita en serie med webinar om bruken av BIM i geofagene. Se Daniel og Nikolaj snakke om modellering av geologi i Leapfrog og støttekonstruksjoner Rhino/grashopper, samt mange flere spennende foredragsholdere og temaer. Webinarene har til sammen blitt organisert i 3 deler som hver varer omtrent 50 minutter. Del …

Se alle webinarene om BIM for GeoScience Les mer »

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet

Geovita tilbyr geologisk og ingeniørgeologisk rådgivningstjenester i prosjekter knyttet til tunneler og bergrom, byggegroper, bergskjæringer og skråninger. Vår geofaglige avdeling består både av geologer og ingeniørgeologer.  Geologiavdelingen består i dag av 5 personer som arbeider med ingeniørgeologisk prosjektering og stabilitetsvurdering i både tunneler og byggegroper, samt i eksisterende og planlagte bergskjæringer. Vi har de siste årene bygget opp kapasiteten til avdelingen for å møte etterspørsel i bransjen og tar på oss både store og små prosjekter.  Våre geologer …

Ingeniørgeologi, høye skjæringer, stabilitet Les mer »

Byggegroper

I Geovita regner vi prosjektering av dype byggegroper i bløt leire som en av våre spesialiteter. Byggegropene er ofte knyttet til samferdselsesanlegg i bystrøk hvor vegen eller banen skal ned i bergtunneler og det blir behov for byggegroper ved påhuggene. Ellers er våre byggegroper knytttet til oppføring av større forretnings- eller boligbygg. 

Fundamentering

En sentral del av geoteknikk-faget er fundamentering. Mange av de konstruksjonene og byggene vi jobber med er tunge og det ender ofte med at de må pelefundamenteres. I Oslo betyr det oftest spissbærende peler til berg, enten som rammede betongpeler eller ulike former for borede peler (som for eksempel stålkjernepeler). Men der det er langt …

Fundamentering Les mer »